Предучилищна възраст

Предучилищната възраст

Предучилищната възраст (4 - 6 години) е мост между егоцентризма на по-малките и социално вещите деца от средното детство. На този етап, преодолели силния егоцентризъм, те се учат как да бъдат социални, да приемат други гледни точки и да създават приятелства (, което е добре да се случва без присъствието на възрастните). В рамките на предучилищните години, децата напредват в изграждането на стратегията за постигане на социалните си цели. До 4 години, физическите средства за осъществяването на тези цели, се изместват все повече от вербални стратегии. Те могат да изразят себе си все по-лесно, способни са да разбират другите и успяват да лавират и контролират себе си и ситуацията.Правилата – разбиране и спазване

Правилата на поведение се установяват от родителите и настойниците. Често обаче децата срещат проблеми в разбирането на тези правила. Както в игрите с възрастните, така и в другите ежедневни правила ние често чуваме от децата да казват: „Не е честно!” и ако добре се замислим ще установим, че те са прави. В сравнение с децата, при игрите с тях, ние имаме огромно предимство. Те виждат това и често се опитват да хитруват и заобикалят правилата, като измислят и добавят нови правила или просто хитруват. Децата често не приемат загубите от възрастните и реагират бурно и емоционално. Това обаче е просто етап, през който децата преминават и няма нищо смущаващо. Ако някой очаква от едно дете на 4-6 години да играе (винаги) по правилата, трябва да се отбележи, че това очакване е твърде голямо. Ние обаче сме тези, които трябва да им помогнем и обясним правилата (,които е добре да бъдат адекватни и постоянни). Децата са достатъчно умни и разбиращи, за да могат да преценят адекватността на правилата и тяхното изпълнение. Важно е също така да им обясняваме търпеливо смисъла на нашите изисквания, а не само да им ги налагаме. Това улеснява, както тяхното изпълнение, така и отношенията между родители и деца и създава близост между тях.

На по-малките им е трудно да се приемат за виновни (или "лоши") и често се защитават като отричат вината си. Например те могат да отрекат, че са наранили другото дете, прехвърляйки вината върху него с думите: "Той ме удари пръв.". Между 5 и 6-годишна възраст те постепенно поемат повече отговорност за действията си. Нарастващото значение на социалните отношения допринася значително за развитието на съвестта. Те приемат идеята, че е важно да бъдем справедливи и постепенно започват да поставят отношения с другите над егоцентризма си и стават способни да водят преговори.

Родителите определят очакванията и правилата за децата, а децата редовно проверяват техните граници и устойчивост. В установяването на тези граници важна роля играе разбирателството между родителите и децата. В семействата, където има добра и здрава връзка между малките и големите правилата се установяват и спазват по-лесно и хармонично. Децата показват лесно готовност за приемане и изпълнение на правилата, ако дисциплината е нито прекалена, нито отсъстваща.


източници:

Сallaghan, Т. С. (2005). Cognitive development beyond infancy. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 204-209). New York, NY: Cambridge University Press
Johnson, P. S., Hannon, E. E. & Amso, D. (2005). Perceptual development. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 210-216). New York, NY: Cambridge University Press
Clark, J. E. (2005). Locomotion. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 336-339). New York, NY: Cambridge University Press
Davis, D. (2011). Toddler Development (chapter 7). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press
Davis, D. (2011). Preschool Development (chapter 9). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press

За всеки родител

Когнитивно развитие и възприятие (2 до 6 години)

Между 2 и 6-годишна възраст, детската мисъл постепенно съзрява и позволява на децата да възприемат реалността по един по-ясен и разбираем начин.

Социално развитие (2 до 6 години)

Във възрастта между 2 и 6 години, социалните умения са все още в процес на развитие, което се вижда от честите конфликти по време на игра.