Работещи родители

Промените, настъпили в начина ни на живот през последните 50 години, са значителни. Ако преди, само малък процент от майките са ходили на работа, то днес, само малък процент от майките не работят. Тези промени дават значителни отражения в нашия живот. Жените са по-образовани, традиционните полови роли са променени, технологиите подпомагат изпълнението на ежедневните домашни задължения, а детските градини и училищата предлагат целодневни и непрекъснато подобряващи се програми за децата. Качеството на живот, несъмнено, е подобрено през последните десетилетия, но какъв е ефектът от ежедневното отсъствие на родителите е въпрос, който вълнува еднакво психолозите и родителите.

Майките работят повече. Тогава, обаче, показват изследванията, татковците помагат в домакинството все повече. Т.е. отсъствието на майката се компенсира от полагането на повече грижи от страна на бащите. Въпреки че жените продължават да са по-активни в домашните задължения и грижата към децата, проучванията показват, че е налице голяма промяна от страна на мъжете. Ролите вече са доближени и двамата партньори работят заедно, както извън дома, така и в него. Изследване на Лоис Хофман и Лиз Юнгблейд показва, че повишената активност в домашните задължения и грижа за децата от страна на бащите и стимулираните от работната атмосфера майки, имат положителен ефект върху децата, които показват по-високи резултати в училище и по-добри социални умения.


Не само изследването на Лоис Хофман и Лиз Юнгблейд, но и редица други изследвания не успяват да докажат теорията, че децата на работещите майки имат негативни последствия за тяхното развитие. Напротив. Резултатите, всъщност, показват положителни ефекти върху развитието и уменията на децата. Дъщерите на работещите майки, например, показват изключително позитивни резултати. Те са много мотивирани, самостоятелни, уверени и имат чудесни академични и социални компетенции. Тези резултати се свързват с това, че дъщерите виждат майките си като успели и компетентни и се стремят да приличат на тях. Това, разбира се, варира според социалната класа и работа на майката.

Резултатите при момчетата са по-некатегорични. Понякога показват по-добри показатели, понякога не толкова. Тази нестабилност в резултатите може да се обясни с идентификацията на децата с родителите си. Момичетата се идентифицират и съответно подражават на майките си, докато момчетата – на бащите си. В тези изследвания се взима предвид работата и отношенията с майката, а тези с бащата не са взети под внимание. Статусът на бащата, съответно, също има значение. Особено за момчетата.

Дори и да изглежда странно, на някой от нас, работата на майките носи повече позитиви за семейството, отколкото негативи. В допълнение, жените, които работят и получават подкрепа и добра кариера са по-щастливи и пренасят тези положителни емоции в семейството. Това има положителен ефект, както върху децата, така и върху семейството като цяло. От друга страна, значение оказва качеството на привързаност между майката (бащата) и децата. По-добрата информираност и ерудираност на майката са също фактори, оказващи положително влияние върху връзката майка – дете.

Когато децата са все още бебета, е по-трудно да се направят подобни изследвания и заключения. В тези случаи, това, което се проследява, е качеството на връзката между майката и детето. Дали тя е стабилна или не. За щастие, малко изследвания показват по-нестабилна привързаност между работещите майки и техните деца. Тези изследвания също показват, че по-важна роля играе не толкова времето, прекарано с детето, а това как майката използва, дори и малкото време с нейното дете. Адекватното отговаряне на нуждите на децата и тяхното разпознаване са основен показател за качеството на връзката между майката (грижещия се) и детето.

Оттук, разумно следва въпросът относно детските центрове / градини и училища. Несъмнено работещите родители не могат да оставят децата си сами. Това във всеки един етап от детското развитие води до трайни, неблагоприятни резултати.


Според изследване на Националния Институт за Детско Здраве и Развитие на САЩ (1998), адекватните грижи в детските заведения, съчетани с адекватни грижи вкъщи, имат, несъмнено, положителен ефект върху когнитивното, социалното и емоционалното развитие на децата. Децата, посещавали градини, имат значително по-добри социални умения от техните връстници, които не са посещавали такива заведения. От друга страна, възможността за изграждане на приятелства и поддържането на такива е силен защитен фактор. Децата с добри социални умения имат и по-добри академични постижения. Те са и емоционално по-стабилни. Ако, разбира се, детското заведение или условията у дома не са съобразени с нуждите на детето, то това води до проблемно поведение. Анализ на многобройните изследвания за влиянието на детските центрове и отношенията с родителите показват, че дори и посещавали целодневни центрове извън дома, основно влияние върху децата имат родителите и качеството на връзката с тях.

Основен проблем е оставянето на децата без надзор. Това най-често се среща сред децата в училищна възраст. Изследванията показват, че децата, които системно са оставяни без надзор, са склонни да участват в асоциални прояви, опитват цигари, алкохол и наркотиците на по-ранна възраст и съответно попадат в групата на деца с по-неблагоприятна прогноза за развитие. Допълнителни фактори, оказващи влияние в тази посока са приятелите и средата на детето, кварталът, в който живее и отношенията с родителите. За щастие, детските градини и училищата предлагат все по-често целодневна грижа за децата. Друга алтернатива е записването на децата в различни спортни занимания.


източници:

Hoffman, L. W. (2002). Working families. In N. Salkind (Ed.), Child Development (pp. 437-440). New York, NY: Macmillan Reference USA

За всеки родител

Социално развитие (2 до 6 години)

Във възрастта между 2 и 6 години, социалните умения са все още в процес на развитие, което се вижда от честите конфликти по време на игра.

Основни принципи във възпитанието

Като алтернатива на физическото наказание е най-добре да обясняваме на децата действията си и да ги насърчаваме да спазват правилата.