Очаквайте скоро

За всеки родител

Основни принципи във възпитанието

Родителите определят очакванията и правилата на децата си, а децата от своя страна редовно проверяват техните граници и устойчивост. В установяването на тези граници важна роля играе разбирателството между родителите и децата. В семействата, където има добра и постоянна връзка между малките и големите, правилата се установяват и спазват по-лесно и хармонично. Децата показват лесно готовност за приемане и изпълнение на правилата, ако дисциплината е нито прекалена, нито отсъстваща.

Какво представлява психотерапията

Психотерапията и консултирането използват всички модели за психологическа помощ чрез символни методи (разговори, упражнения), докато психиатрията използва медикаменти, хирургични и други соматични интервенции. Психологията и психиатрията са университетски специалности, попадащи в категориита бакалавър, магистър или доктор. Психотерапевтичното обучение не се преподава в университетите, а в определените за това психотерапевтични институти.