Двигателно развитие (7 до 12 години)


Физическо и двигателно развитие

В периода на средното детство децата продължават да растат, но вече с по-умерени темпове. На 6–годишна възраст те достигат средно 20 – 25 килограма, а тяхната средна височина е около 1.10 метър. На 11-годишна възраст тяхната височина е около метър и половина и тежат около 36 килограма. Разликата между момичетата и момчетата до 10 - 11-годишна възраст не е значителна, но след това настъпва бум на растежа, в който момичетата навлизат около година по-рано. Тъй като това интензивно израстване е свързано с пубертета, момичетата започват да развиват вторични полови белези още през втората половина на средното детство. Момчетата запазват пред пубертетската си форма на тялото до около 12 - 13 години.


Моторните умения като бягане, катерене, ритане и хвърляне са вече добре разработени на 8 - 9-годишна възраст и продължават да се подобряват през целия период. Индивидуалните различия в двигателната координация стават значими, защото в етапа на средното детство, атлетичните способности стават мярка за компетентност в очите на всяко дете и неговите връстници. Децата с лоши двигателни умения са често подигравани и отхвърлени.

През последните 20 години педиатрите са загрижени поради все по-широко разпространеното затлъстяването сред децата в училищна възраст. Въпреки че наднорменото тегло е свързано с генетична предразположеност, промените в културата на хранене, по-малкото физически движения и повишеното количество вредна храна оказват своето влияние. Прекомерното време, прекарано пред телевизора, съчетано с намаляване на физическите движения, многобройният избор на сладки и чипсове, рекламните кампании на ресторантите за бързо хранене и т.н. са смятани за основни причинители на затлъстяването сред децата. Децата с наднормено тегло са изложени на риск от поява на различни здравословни проблеми, включително хипертония, диабет и мускулно-скелетни проблеми, както и на сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Те са и изложени на риск от социално отхвърляне, водещо до ниско самочувствие. Отхвърлянето от връстниците е особен риск за развитието в детството, защото децата отделят голямо значение на това как другите ги възприемат.

Имайки предвид повишения процент на деца с наднормено тегло, фактът, че двигателните умения на децата се намират в период на развитие и усъвършенстване, този период е най-подходящ за началото на едно активно спортуване. Такъв избор от страна на родителите в този период ще уплътни времето на децата им в спорт и училище, без да ги лишава от социални контакти и ще ги предпази от затлъстяване и изграждане на вредни навици.


Фина моторика

Фината моторика се усъвършенства значително през този период. Координацията на ръцете и очите, необходима за писането и рисуването, се подобрява значително и към средата на средното детство децата могат да пишат бързо. Децата със забавена или тромава фина моторика могат да срещат проблеми в училище по време на началните класове. Трудностите при овладяването на фината моторика могат да се дължат и на определени неврологични дисфункции или проблеми на ученето, при които е необходимо специално внимание.

Напредъкът в рационалното мислене се дължи на бързите темпове на развитие на фронталния дял на главния мозък между 5 и 8-годишна възраст. В тази част от главния мозък изграждането на връзки между клетките и тяхната миелинизация възникнат при повишена честота и тези промени съвпадат с появата на по-висши когнитивни функции, свързани с работната памет, планирането, избирателното внимание и контролът.


източници:

Davis, D. (2011). Middle Childhood Development (chapter 11). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press

За всеки родител

Социално развитие (7 до 12 години)

Срамежливите, затворените в себе си и несигурни деца, често се сблъскват с проблеми като отхвърляне или неглижиране от страна на другите.

Когнитивно развитие и възприятие (7 до 12 години)

Вниманието представлява възможността да избереш това, което възприемаш и да се съсредоточиш върху него, сканирайки и/или игнорирайки другите дразнители.