Доведени родители

В днешно време двойките все по-често се разделят. Голяма част от разведените родители се омъжват (или оженват) отново в рамките на няколко години след раздялата и това означава, че децата заживяват с техните нови, доведени родители. Имайки предвид, че децата остават по-често при майките си, доведените родители са по-често представители на мъжкия пол. Нерядко, родителите се разделят отново с партньорите си, а колкото повече раздели и нестабилност се срещат в едно семейство, толкова по-голям е шансът за негативни влияния върху децата.

Както всяко друго събитие, което променя живота на детето, така и появата на нова майка, или баща, обърква и създава смут във вече установените правила и норми в семейството. В семейните отношения, както и във всички други, съществуват йерархия и правила, които несъмнено се променят при влизането на нови членове в системата. Разбира се, това не означава обезателно, че тези промени ще бъдат в негативна посока. Не трябва да се пренебрегва фактът, обаче, че децата, отглеждани от доведени родители са подложени на по-голям риск от академични проблеми, развиване на тревожни и други разстройства и деликвентно поведение.


Въпреки че семействата с доведени родители имат повече ресурси от самотните родители, изследванията показват, че децата от самотни и доведени семейства показват подобни проблеми. Тези резултати могат да се обяснят с трудностите в наместването на семейната система и проблемите в отношенията, които „новият“ предизвиква. Децата не обичат промените, а една такава голяма промяна изисква време и търпение, за да бъде преодоляна. В повечето случаи, децата си мечтаят техните родители отново да се съберат и появата на нов човек в семейството елиминира шансовете техните мечти да се сбъднат. Това прави още по-трудна адаптацията към новите обстоятелства и ситуация. Реакцията на децата може да се прояви в различни не адаптивни поведения. В повечето случаи с негативни последици за самите тях.

За приспособяването към новата ситуация влияят различни фактори. Момичетата, например, се приспособяват по-трудно от момчетата. Често, връзката между майка и дъщеря е силна и момичетата възприемат новият баща като заплаха за тази връзка. Момчетата, от друга страна, освен, че по-лесно се приспособяват в такава ситуация, те, често, подобряват и заздравяват връзката си с майката след появата на новия мъж. Ситуацията при биологичен баща и доведена майка е подобна. Тук момичетата също се приспособяват по-трудно от момчетата.

Възрастта на децата е друг фактор, оказващ влияние върху адаптацията към новите родители. Колкото по-малко е детето, толкова по-лесно то се адаптира към новия член на семейството. Когато децата навлизат в пубертета, а и след това, приспособяването към нов член в семейството става все по-трудно. Това означава, съответно, че по-големите деца са изложени на по-голям риск от деликвентно поведение и проблеми в училище.


От друга страна, темпераментът на детето е значителен фактор, който не бива да се подценява. Децата, които са по природа по-спокойни и уравновесени, по-интелигентни и с по-добро поведение, по-лесно се приспособяват към новите обстоятелства и съответно към новите членове на семейството. За това, обаче, е от съществено значение и поведението на родителите. Както на биологичните, така и на доведените. Търпението, спокойствието, обясненията и характера на родителите, както и тяхната реакция към създадената ситуация не остават безучастни към целия процес на адаптация. Така например, изследвания, проследяващи поведение на родителите, сключващи повторен брак, показват, че тези родители наблюдават и обръщат по-малко внимание на децата си. Тази тенденция се наблюдава в рамките на първата година от повторния брак и обикновено след това следва положителна промяна. От друга страна, доведените родители не са толкова отдадени, по-рядко се намесват в дисциплината и обучението на децата. Тенденция, която е по-силна сред мъжете, отколкото жените.

В обобщение може да се добави, че отношенията и последиците за децата са пряко свързани с вниманието и адекватните грижи, полагани към тях. Да бъдеш родител, а дори и доведен, носи своите отговорности. За да можем да бъдем успешни родители, ние трябва да можем да познаваме детето, да знаем защо то реагира по определен начин и да съумеем да отговорим на неговите нужди. Неглижирането на проблемите и промените води до негативни последици и то най-вече за децата. Те имат нужда от помощ и подкрепа, за да могат да се справят с новите ситуации, предизвикани от нас и да успеят да ги преодолеят.


източници:

Stright, A. D. (2002). Stepfamilies. In N. Salkind (Ed.), Child Development (pp. 386-388). New York, NY: Macmillan Reference US

За всеки родител

Морално развитие - Колбърг

Дори и да можем да преценим определена ситуация морално "правилно", това не означава, че ние ще можем да постъпим също правилно.

Социално развитие - Ериксон

Неблагоприятното излизане от една възраст оставя следи и възпрепятства преодоляването на всяка следваща стъпка в нашия живот.