Повече за мен

Здравейте,
Казвам Петя Дорбалийска и съм детски психолог и създател на този сайт.
За мен детската психология е призвание и хоби, което се поддържа от любовта ми към децата. Имам специализации в областта на клиничната и детската психология, което ми помага да разбирам не само децата, но и техните родители.

Моите интереси са свързани с цялостното развитие на децата. Тук включвам въпросите, свързани с храненето, страничните занимания и начинът на живот. Оптималното развитие може да се осъществи чрез различни подходи, но винаги се изисква огромно количество внимание, отдаденост и добри познания.

Моята цел е да предоставя на децата и техните родители доверена среда, където те да се чувстват спокойни и заедно да постигаме резултати.


С какво мога да ви помогна

Тревожни състояния и разстройства

Поведенчески проблеми

Трудности в емоционалното и социалното развитие

Агресия и асоциално поведение

Проблеми в ученете

Помощ във възпитанието

Проблеми в храненето и захранването

Личностово и интелектуално оценяване


Образование

2011 - 2012 Master of Developmental Psychology (Child Psychology, Biological track); Maastricht University, The Netherlands

2009- 2011 Pre-Master Klinische Psychologie (Clinical Psychology, Psychotherapy track); Universiteit van Amsterdam, The Netherlands

2004-2008 Бакалавър Клинична психология; Нов Български Университет; София


Опит и подход

Аз разчитам на доказаните подходи в психологията. Всеки етап от детското развитие се отличава с типични характеристики, чиято липса или патология са показател за състоянието на детето. Знанието за тези етапи, разбирането на детското поведение и неговите характеристики са единственият начин за успех при намирането и разрешаването на всеки проблем. Когнитивно-поведенческият подход е с доказан ефект. Неговите техники имат пряко влияние върху поведението ни и начинът ни на мислене и възприятие. С децата, особено по-малките, заниманията преминават в игри. В зависимост от конкретния случай се добавят или премахват различни занимания, които да въздействат положително върху поведението и възприятието на детето.

Освен на посочения адрес, оставам на разположение за домашни посещения. Те са силно желателни, когато случаят касае малки деца или деца с висока тревожност.

За всеки родител

Основни принципи във възпитанието

Родителите определят очакванията и правилата на децата си, а децата от своя страна редовно проверяват техните граници и устойчивост. В установяването на тези граници важна роля играе разбирателството между родителите и децата. В семействата, където има добра и постоянна връзка между малките и големите, правилата се установяват и спазват по-лесно и хармонично. Децата показват лесно готовност за приемане и изпълнение на правилата, ако дисциплината е нито прекалена, нито отсъстваща.

Какво представлява психотерапията

Психотерапията и консултирането използват всички модели за психологическа помощ чрез символни методи (разговори, упражнения), докато психиатрията използва медикаменти, хирургични и други соматични интервенции. Психологията и психиатрията са университетски специалности, попадащи в категориита бакалавър, магистър или доктор. Психотерапевтичното обучение не се преподава в университетите, а в определените за това психотерапевтични институти.