Двигателно развитие (2 до 6 години)

Опорно-двигателна система

Движението е основна характеристика на всички живи същества. Въпреки че не сме най-бързите, ние притежаваме богат репертоар от движения. За да можем да пълзим, да ходим изправени, да тичаме и подскачаме, ние имаме нужда от доста добра координация. Изпълнението на тези двигателни умения отваря един нов свят, предлага независимост, изпълнение на целенасочени действия, както и нов поглед върху света. От първите стъпки и много години след това ние се усъвършенстваме, за да може да достигнем пълното узряване на опорно-двигателната си система. Всичко започва с прохождането. След това се появява тичането, подскачането и постепенно всички други по-сложни движения. Умението да ходят е "голяма работа" за децата. Те вече могат да се придвижват свободно в пространството и придобиването на различни други "номера" и усъвършенстването им е от съществено значение за тяхното добро самочувствие и усещане за себе си. В тази възраст те демонстрират различни движения, които те умеят и изключително държат другите да ги видят и оценят. За възрастните, тези изпълнения са забавни и понякога досадни и рядко си дават сметка колко усилия и желание влагат децата, за да ги изпълнят. Във възрастта между 2 и 6 години, децата научават различни игри. В този период те започват все повече да общуват с връстниците си и игрите между тях са често свързани с тичане, скачане, игра с топка. Те научават да познават и усещат тялото си и неговите възможности. Тези игри са един нов аспект и предизвикателство пред децата. Те все още не владеят тялото си достатъчно добре, но постепенно придобиват все по-добър контрол и успяват да усъвършенстват научените движения, основно чрез повторения и упражняване. Децата рядко успяват да изпълнят по-сложни движения и не могат да изпълнят напълно например инструкциите на треньора по танци, но постепенно с времето, упражненията, съветите и наблюдението на останалите, те се усъвършенстват. Сложните взаимоотношения между възприятията, познанието и движенията представляват един сложен за разрешаване пъзел. Нивото на детето, неговата компетентност и умения представляват точно това взаимодействие между всички развиващи се системи (когнитивни, възприятие, емоционално и социално развитие).Фина моторика

Фината моторика представлява координацията на малките мускулни движения на пръстите на ръцете, обикновено в координация с очите. Тя отговаря за дейности като рисуване, писане, игри, свързани със строене и сглобяване, закопчаване, връзване на връзките на обувките, шиене. При прилагането на тези моторни умения на ръцете (и пръстите) терминът сръчност се използва често. Във възрастта между 2 и 6 години, децата се научават да използват ръцете си все по-добре. Те стават вещи в строенето с кубчета, научават се да рисуват и пишат, усъвършенстват се в игрите с хващане на топка и др.

С усъвършенстването на своите двигателни умения, децата са в състояние да си помагат сами в изпълнението на ежедневните дейности. Например, децата на възраст между 2 и 3 години са в състояние да се обличат и събличат (но с чужда помощ). Те могат да боравят с циповете на дрехите, използват лъжица (често и вилица), нанизват мъниста с големи дупки. Когато децата са на възраст между 3 и 4, те са в състояние да откопчават и закопчават дрехи с по-големи копчета, използват ножици и могат да копират лесно фигури с помощта на молив. На 4-5 годишна възраст, децата са в състояние да се обличат и събличат без чужда помощ. Те стават все по-сръчни. Рисуването и боравенето с малки предмети е все по-умело. На 6-годишна възраст децата са вече в състояние да си връзват връзките на обувките.

Времевите граници за развитието на тези умения обаче са приблизителни и уникални за всяко дете. Въпреки това, познаването и разбирането на етапите, през които децата преминават в развитието на своята сръчността са от голямо значение. Чрез тях ние можем да помогнем на децата да се усъвършенстват, давайки им адаптирани за техните умения и ниво средства, с които те да се упражняват и напредват.

Детските рисунки се развиват и усъвършенстват значително в този период от развитието. Този аспект от сръчността на децата е също така широко проучен. Ронда Келог изследва детските рисунки във възрастта между 2 и 8-годишна възраст. Нейните изследвания установяват, че художествени жестове на децата се развиват от драскотини към символи. Първите символи, които се формират от децата са на кръга, изправен кръст, на диагонален кръст, на правоъгълник, както и други често срещани форми. Когато детето е на 3 години, то започва да оформя човешко лице и от 4 години - хора. На 4-5-годишна възраст, детето може да нарисува човешка фигура с ръце и крака и постепенно оформя трупа и дрехите. По-късно децата включват и други елементи в изкуството си, като например къщи, животни и реки (около и след 5-годишна възраст).


източници:

Сallaghan, Т. С. (2005). Cognitive development beyond infancy. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 204-209). New York, NY: Cambridge University Press
Johnson, P. S., Hannon, E. E. & Amso, D. (2005). Perceptual development. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 210-216). New York, NY: Cambridge University Press
Clark, J. E. (2005). Locomotion. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 336-339). New York, NY: Cambridge University Press
Davis, D. (2011). Toddler Development (chapter 7). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press
Davis, D. (2011). Preschool Development (chapter 9). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press

За всеки родител

Когнитивно развитие и възприятие (2 до 6 години)

Между 2 и 6-годишна възраст, детската мисъл постепенно съзрява и позволява на децата да възприемат реалността по един по-ясен и разбираем начин.

Социално развитие (2 до 6 години)

Във възрастта между 2 и 6 години, социалните умения са все още в процес на развитие, което се вижда от честите конфликти по време на игра.