Раждане у дома

През последните няколко години раждането в домашни условия нашумява значително. В западните страни процентът на жените, родили в домовете си, нараства от незначителния 1% до цели 10% (в зависимост от държавата). Тази тенденция не подминава и България. Много майки искат да родят в домовете си, а като основна причина за това тяхно желание посочват неуютната атмосфера в болниците.

Раждането в домашни условия има положителни и отрицателни страни. Несъмнено, познатата домашна атмосфера помага на бъдещата майка да се чувства по-сигурна и спокойна, което доказано сваля напрежението и намалява болките. След раждането те са на най-удобното за тях място – вкъщи, а тяхното дете е в ръцете им, което е един несъмнен плюс.


Нека не се забравя, че този комфорт може да струва скъпо, както на майката, така и на бебето. Възможните усложнения по време на раждане са трудни за овладяване в домашни условия и при появата на такива се изисква незабавното транспортиране в болница. Несъмнено, една такава ситуация би довела със себе си паника у майката, което допълнително би влошило състоянието й. Повечето усложнения биват бързо и успешно овладени от акушер-гинеколога и неговия екип. Пример за това е, ако бебето е разположено седалищно. Присъствието и незабавната намеса на лекар в такива случаи са от жизнена важност. В медицинските заведения се контролира и сърдечната дейност на бебето, а когато е налице основание за безпокойство, може да бъде назначено изпълнението на секцио.

Често жените се объркват между термините естествено раждане и раждане у дома. Естественото раждане може да бъде осъществено и в болница, без да се използват успокоителни или други помощни средства. То би могло да се приеме като алтернативен вариант, при който раждаш естествено, но имаш и лекарите наблизо, които в случай на необходимост могат да се намесят.

Друг риск е появата на усложнения след раждането. Някои нарушения не могат да бъдат лесно забелязани и тяхното неглижиране би довело до неблагоприятни последици. В болнична среда, такива проблеми биха били забелязани и третирани незабавно. За съжаление, всички тези интервенции няма как да бъдат извършени в домашни условия.

Спорът за или против раждането в домашни условия предизвиква интереса на редица изследователи и през последните няколко години се появяват все повече изследвания по въпроса. Те, за съжаление, не могат да дадат категоричен отговор.


Забелязва се тенденция, че предимно здравите майки с безпроблемна бременност избират да родят в домовете си. Това прави некоректно сравняването на данните между майките, родили в домашни и тези в болнични условия. Разстоянието между жилището на майката и най-близкото болнично заведение също може да окаже влияние върху резултатите. Присъствието или отсъствието на акушер е друг фактор. В изследванията е важно да се направи разделение и съответно сравнение между планираните и непланираните раждания (в домашни условия), където втората група дава несъмнено по-чести усложнения.

Анализ на различни изследвания от 2010 година сравнява резултатите от планираните раждания в домашни условия и такива в медицински заведения на майки, оценени като група с нисък риск за усложнения. Мета-анализът не показва разлики в смъртността на бебетата по време на раждането (перинаталния период), но смъртността в неонаталния период (след раждането) се утроява при групата на родилите вкъщи. Авторите намират тези резултати за смущаващи и неочаквани. Те ясно показват, че раждането в домашни условия носи своите рискове и обяснява защо родилката и бебето остават в болницата за няколко дни след раждането.


източници:

Уикипедия - "Home Birth"
Wax JR, JR; Lucas FL, Lamont M, et al. "Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis". American Journal of Obstetrics & Gynecology 203: 243.e1 -243.e8, vol.3, 2010.

За всеки родител

Раждане

Според Dick-Read, болката по време на раждане не е неизбежна и е резултат от страхът, който се предава от майка на дъщеря през поколенията. Dick-Read подчертава, че информирането на жената за процеса на раждането отнема страха от неизвестното и спомага за неговото по-лесно и безболезнено изпълнение.

Захранване на бебето

Бебетата започват да се нуждаят от дoпълнителни хранителни вещества в периода между 4 и 6-месечна възраст. Започнете с един плод или зеленчук и не ги смесвайте. По този начин по-лесно ще установите причинителя при евентуални реакции към някоя от храните. Давайте зеленчуци от самото начало. Така по-лесно ще привикнете вашето дете към различни от сладките вкусове (кърма и плодове). Придържайте се към сезонните и местни продукти, в които е по-вероятно да има полезни вещества.