За всеки родител

Захранване на бебето

Бебетата започват да се нуждаят от дoпълнителни хранителни вещества в периода между 4 и 6-месечна възраст. Започнете с един плод или зеленчук и не ги смесвайте. По този начин по-лесно ще установите причинителя при евентуални реакции към някоя от храните. Давайте зеленчуци от самото начало. Така по-лесно ще привикнете вашето дете към различни от сладките вкусове (кърма и плодове). Придържайте се към сезонните и местни продукти, в които е по-вероятно да има полезни вещества.

Етапи в ранното развитие

Във възрастта между 2 и 6 години, социалните умения на децата са все още в процес на развитие. Това най-ясно личи от честите конфликти по време на игра, в които децата често реагират агресивно, физически или вербално ("Ти не си ми приятел!" или "Махай се от тук."). Желанието играта да продължи и нуждата от контакти и приемане от другите научават децата как да превърнат тези конфликти в лаборатория за обучение на това как те да бъдат разрешени.

Основни принципи във възпитанието

Родителите определят очакванията и правилата на децата си, а децата от своя страна редовно проверяват техните граници и устойчивост. В установяването на тези граници важна роля играе разбирателството между родителите и децата. В семействата, където има добра и постоянна връзка между малките и големите, правилата се установяват и спазват по-лесно и хармонично. Децата показват лесно готовност за приемане и изпълнение на правилата, ако дисциплината е нито прекалена, нито отсъстваща.

Какво представлява психотерапията

Психотерапията и консултирането използват всички модели за психологическа помощ чрез символни методи (разговори, упражнения), докато психиатрията използва медикаменти, хирургични и други соматични интервенции. Психологията и психиатрията са университетски специалности, попадащи в категориита бакалавър, магистър или доктор. Психотерапевтичното обучение не се преподава в университетите, а в определените за това психотерапевтични институти.